Event

Auspicious Program Nitya Anadi Sadguru Prakatya Diwas (12-Jun-2014 to 13-Jun-2014)

Amritvani- His Holiness Sadguru Swantantradeo Ji Maharaj & Swarved Kathamrit-Sant Pravar Vigyandeo Ji Maharaj two days auspicious Program.

Shruti pratipadit yoga ke, ghati bahut vidhan |

Sajaj yoga sab sreshth hai, sant bhed nirvan ||

Shadang avar ashtang hai, yah do yog vidhan |

Bhoomi bhed adhikar se, sab mat sant pradhan ||

Yoga pat jal prakriti ka chaar paad nirman |

Sanyam sadhan prakriti mein, dhyan samadhi saman ||

 

 

Program Venue :-
Swarved Mahamandir Dham,Varanasi-Ghazipur Highway, Umaraha Sarnath, Varanasi, U.P. India - 221007

Contact :-
0542 2616465,09532107972
Vihangam Yoga