Event

751 KundiyaVishwa Shanti Vedic Mahayajna (23-Feb-2014 to 24-Feb-2014)

Vihangam Yog Sant Samaj. Mahayagna, Asan Pranayam Prashikshan, Sadhna-Sivir, Amritvani and Divyawani (Swarved kathamrit).

Program Venue :-
Sadguru Jagjit Singh Naamdhari Mahavidyalya, Garhwa, Jharkhand

Contact :-
9661946895, 9939423352
Vihangam Yoga