Event

551 KundiyaVishwa Shanti Vedic Mahayajna (19-Feb-2014 to 20-Feb-2014)

Vihangam Yog Sant Samaj. Mahayagna, Asan Pranayam Prashikshan, Sadhna-Sivir, Amritvani and Divyawani (Swarved kathamrit).

Program Venue :-
Plus Two Nadiya Hindu Uchya Vidyalaya,Lohardaga Football Stadium, Jharkhand

Contact :-
9304524103, 9308566719