Event

Vihangam Yoga Sant Samaj..501 Kundiya Vishwa Shanti Vedic mahayajna (16-Nov-2013 to 17-Nov-2013)

Vihangam Yog Sant Samaj. 501 Kundiya Vishwa Shanti Vedic Mahayagna,Asan Pranayam Prashikshan,Sadhna Sivir, Amritvani  and Divyawani (Swarved kathamrit).

 

Contact:  9890342205 ,9300204720 ,9935960067 ,9096051413,9869198411,9766130852

 

Venue:

Reshmbag Ground, Near Sangh Karyalya
Nagpur, Maharashtra

Program Venue :-
Reshmbag Ground, Near Sangh Karyalya Nagpur, Maharashtra

Contact :-
9890342205 9300204720 9935960067 9096051413 9869198411 9766130852
Vihangam Yoga