Event

251 Kundiya vishwa shanti vaidic mahayagya(10-Apr-2013)

Program Detail:

6.00 am -7.00 am -Ankit Swet Dhwajarohan, Aasan Pranayam aur Dhyan.

10.00 am - 251 Kundiya Vishwashanti vaidic Mahayagya.

1.30 pm - Mahaprasad.

2.00 pm - Vihangam yog ke kriyatmak gyan ki diksha.

4.00 pm - Bhajan, sant pravar Shree vigyan Dev ji Maharaj ki Divyawani(sangit swarved kathaamrit) aur pramaradhya  swaji ji ki Amritvani.

Program Venue :-
Rangkaala Maidan, Adrash Nagar,Virgang, Nepal

Contact :-
009779817227893,009779855021905,08292647258
Vihangam Yoga